Zarząd

1- Prezes               -  Elżbieta Kordiak

2- V-ce Prezes     - Stanisław Parchański

3- V-ce Prezes     - Waldemar Werczyński

4- Sekretarz         - Zofia Tomeczek

5- Skarbnik          – Irena Dura

6- Członek zarz. – Elżbieta Stefaniak

7- Członek zarz. – Wiesława Portaś

8- Członek zarz. – Beata Żegolewska

9- Członek zarz. – Barbara Bogucka

 

Komisja Rewizyjna

1- Przewodnicząca Kom. Rew. – Zofia Wańczura

2- członek Kom. Rew.                 - Maria Kowolik

3- członek Kom. Rew.                 - Bożena Sobczyk