Prośba o 1%

Towarzystwo „Sprawni Inaczej” zapewnia:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym
  • integrację społeczną
  • usamodzielnianie poprzez różne formy terapii
  • udział w imprezach turystycznych i kulturalnych
  • turnusy rehabilitacyjne
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień
  • świetlicę terapeutyczną
  • rehabilitację społeczną, leczniczą i zawodową
  • wsparcie dla rodziców

…a wszystko to w atmosferze radości i wzajemnego zaufania.

Chcesz nam pomóc?

Przekaż 1% ze swojego podatku.

            

Towarzystwo „Sprawni Inaczej” KRS 0000002790

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!