Spotkanie z prawnikiem

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 stycznia o godzinie 17.00 w  Zespole Szkół nr 9 (ul. 11 Listopada 4).

Tematem spotkania będą prawne aspekty związane z ubezwłasnowolnieniem osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych ta tematyką.