Nasze nowe miejsce działania

Od początku lipca bieżącego roku Towarzystwo „Sprawni Inaczej” zmieniło miejsce realizacji9 statutowych zadań. Obecnie przygotowaliśmy ponad 120 metrowe pomieszczenie w centrum miasta w budynku dawnej siedziby Górniczego Centrum Kultury. Wysiłkiem bardzo wielu ludzi dokonała się przeprowadzka z ulicy Szkolnej, a następnie zagospodarowanie nowej siedziby. Nie sposób nie wymienić osób, które z wielkim zapałem, zaangażowaniem przyczyniły się do stworzenia miejsca na zajęcia terapeutyczne, rekreacyjne i usprawniające dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pracy było bardzo dużo. W gronie tych osób wymieniam: p. Jana Kutkowskiego, p. Mariana Kowolika z żoną Marią i córką Karoliną, p. Beatę Żegolewską, p. Elżbietę Stefaniak z mężem Tadeuszem i synem Tomaszem, p. Irenę Dura z mężem Wiesławem i synem Piotrem, p. Alicję Bieńkowską z synem Przemysławem, p. Mirosława Krypczyka, p. Teresę Kędzierską z mężem Markiem i córką Mają, p. Wiesławę Halejcio z córką Danutą, p. Ireneusza Krawczyka z synem Wojciechem, p. Janinę Tomczyk z synem Arkadiuszem, p. Danutę Andrzejewską, p. Waldemara Werczyńskiego z synem Zbyszkiem, p. Stanisława Parchańskiego, p. Marcina Rodzika. p. Teodozję Krupską, p. Krzysztofa Kowalika

Dzięki ich trudowi od połowy września rozpoczynamy w nowym, pięknym miejscu działania w zakresie terapii: plastycznej, muzycznej, komunikacji alternatywnej, usprawniania ruchowego, tanecznej, klubu dla absolwentów placówek dla ON, zajęć usamodzielniających i aktywizujących społecznie. Planujemy działania grupy samopomocowej dla rodziców ON, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, poznawanie swojego miasta z obiektywem fotograficznym.

Jesteśmy otwarci na nowe formy działań, które zaproponuje środowisko ON – Zapraszamy do współdziałania.

Zdjęcia z naszej siedziby w dziale „Galeria”

Pływanie i jazdy konne kontynuujemy od 3 września b.r.

Prezes Elżbieta Kordiak

 

Adres siedziby Towarzystwa „Sprawni Inaczej”

Jastrzębie – Zdrój Ul. 11 Listopada 2 (dawne GCK)