Regulamin lokalu Towarzystwa „Sprawni Inaczej”

Cel:

Organizacja różnych form różnorodnych zajęć terapeutycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, usprawnienia ruchowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

1. Użytkowany lokal  jest wspólnym dobrem  członków Towarzystwa Sprawni Inaczej”.

2.  Planowane zajęcia  obejmują :

 •  Plastykę,
 •  Muzykę
 •  Taniec
 •  Fotografowanie
 •  Usprawnianie  ruchowe – ćw. Wg Weroniki Sherborne
 •  Gry i zabawy ruchowe
 •  Gry sportowe;  tenis stołowy,  rzutki do tarczy  itp.
 •  Spotkania z psychologiem
 •  Komunikacja alternatywna
 •  Grupa wsparcia
 •  Roboty ręczne
 •  Usamodzielnianie w czynnościach codziennych
 •  Poznawanie swojego miasta
 •  Odwiedzania miejsc społecznie użytecznych: sklepy, poradnie lekarskie, biblioteki, kawiarnie, itp.
 •  Inne wynikające z zapotrzebowania  ON i ich rodziców

        i organizowane będą w grupach wg ściśle ustalonych harmonogramów.

3.  W trakcie zajęć osób niepełnosprawnych rodzice tychże nie przebywają w lokalu głównym, podobnie w zajęciach rodziców nie uczestniczą ich dzieci.

4.  Niektóre  spotkania  o wspólnej tematyce ON i rodziców  będą razem.

5.  Pomieszczenie  utrzymujemy w czystości  sami wg.  ustalonych dyżurów.

 1. Przy przygotowywaniu  kawy, herbaty  itp. obowiązuje samoobsługa, podobnie przy sprzątaniu (myciu naczyń).
 2. Kawę, herbatę , cukier lub inne produkty żywnościowe kupujemy wspólnie lub przynosimy wg.  przyjętych ustaleń.
 3. Opłatę czynszu i mediów , środków utrzymania czystości  pokrywamy ze środków  Towarzystwa.
 4. Lokal  może być użytkowany  według  potrzeb w dni powszedni i w niedzielę i święta.
 5.  Klucze  do lokalu mają: prezes, sekretarz, skarbnik  i członek zarządu.
 6.  Przedstawiciele Zarządu  maja dyżury wg  harmonogramu.
 7.  W szczególnych   sytuacjach  lokal może być  udostępniony innemu stowarzyszeniu  w uzgodnieniu  i w obecności przedstawiciela Zarządu.
 8.  Regulamin  może być  modyfikowany  na życzenie użytkowników i  po zatwierdzeniu przez  zebranie Zarządu.

 

 Jastrzębie -  Zdrój  01.09.2012