Skład nowego zarządu

Zarząd:

Kordiak Elżbieta                Prezes
Parchański Stanisław        v-ce
Werczyński Waldemar      v-ce
Możejewska Jolanta          sekretarz
Dura Irena                           skarbnik
Stefaniak Elżbieta             członek zarządu
Majerz Teresa                    członek zarządu
Bogucka Barbara              członek zarządu
Portaś Wiesława               członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kowolik Maria- Przewodnicząca
Kędzierska Teresa- członek
Wańczura Zofia     członek